Priser

Priser for samtaler hos Arospsykologerne:
Selvbetalende:
Første individuelle samtale (75 minutter)pris: 1.350 kr.

Efterfølgende individuelle samtaler (50 minutter) pris: 900 kr.

Sygesikring:

Vi  er begge tilknyttet den offentlige sygesikring og tager imod lægehenvisning.

Hvis du er omfattet af reglerne for offentligt tilskud til psykologbehandling efter sundhedsloven, er din egenbetaling lidt forskellig afhængig af henvisningsårsag. For eksempel er din egenbetaling, hvis du hører til en af de grupper, som er beskrevet i afsnittet “se med sygesikring”, kr. 420,17 for første konsultation og kr. 350,36 for de efterfølgende (priser gældende fra 01.04.2021)

Unge  mellem 18 og 21 år er berettiget til vederlagsfri psykologhjælp for angst og depression (kat 10 og 11). Hvis en person på 20 år henvises og har ret til vederlagsfri behandling, så er det fortsat vederlagsfrit selvom personen fylder 21 år undervejs i behandlingsforløbet. Hvis personen er blevet 21 år og får en genhenvisning til yderligere 12 samtaler, så er det også vederlagsfrit.

Uanset betalings form afregnes der i forbindelse med hver samtale. Der kan afregnes via mobilepay.

Der kan indberettes til “Sygeforsikringen Danmark” der giver tilskud ifølge gældende regler for psykologhjælp.

Vi tager imod private sundheds forsikringer og henvisning fra offentligt regi.

Afbudsregler:

Ved evt. behov for at melde afbud til en tid, bedes dette gjort hurtigst muligt, og senest dagen før inden kl. 16.00. Ved afbud senere end kl. 16 dagen før aftalen og ved udeblivelse opkræves gebyr svarende til klientens andel ved konsultationen. Ved efterfølgende for sent afbud eller udeblivelse opkræves 2x klientens andel.

Unge mellem 18 og 21, som indgår under ovennævnte forsøgsordning, pålægges ved udeblivelser og afbud senere end kl. 16 dagen før aftalen 40 % af psykologens honorar.