Priser og afbudsregler

Priser for samtaler hos Arospsykologerne:
Selvbetalende:
Første individuelle samtale (75 minutter)pris: 1.350 kr.

Efterfølgende individuelle samtaler (50 minutter) pris: 1000kr.

Sygesikring:

Vi  er begge tilknyttet den offentlige sygesikring og tager imod lægehenvisning.

Hvis du er omfattet af reglerne for offentligt tilskud til psykologbehandling efter sundhedsloven, er din egenbetaling kr. 462,42 kr. for første konsultation og kr. 385,59 kr. for de efterfølgende (priser gældende fra 01.04.2024

Unge  mellem 18 og 24 år er berettiget til vederlagsfri psykologhjælp for angst og depression (kat 10 og 11). Hvis en person på 24 år henvises og har ret til vederlagsfri behandling, så er behandlingen fortsat vederlagsfrit selvom personen fylder 25 år undervejs i behandlingsforløbet.

Uanset betalingsform afregnes der i forbindelse med hver samtale. Der kan afregnes via mobilepay.

Der kan indberettes til “Sygeforsikringen Danmark” der giver tilskud ifølge gældende regler for psykologhjælp.

Afbudsregler:

Ved evt. behov for at melde afbud til en samtale, bedes dette gjort hurtigst muligt, og fra d. 1.7.2023 senest dagen før inden kl. 12.00.

Ved afbud senere end kl. 12.00 dagen før aftalen og ved udeblivelse opkræves udeblivelsesgebyr svarende til klientens egenbetaling ved konsultation: 385,59 kr.  Ved efterfølgende for sent afbud eller udeblivelse opkræves 2x klientens andel:  771,18 kr.

Unge mellem 18 og 24  år, som er berettiget til vederlagsfri  psykologhjælp, pålægges ved udeblivelser og afbud senere end kl. 12 dagen før aftalen en egenbetaling svarende til egenbetaling for voksne over 25 år (se ovenfor).