Psykologsamtaler

Vi  modtager begge klienter med lægehenvisning.

Du skal have henvisning fra din læge for at få tilskud til behandling hos psykolog. Der kan efter henvisning fra egen læge ydes tilskud  til psykologbehandling  til:

 • Røveri-, volds- og voldtægtsofre
 • Trafik- og ulykkesofre
 • Pårørende til alvorligt psykisk syge personer
 • Personer ramt af en alvorligt invaliderende sygdom
 • Pårørende til personer, der er ramt af en alvorligt invaliderende sygdom
 • Pårørende ved dødsfald
 • Personer, der har forsøgt selvmord
 • Kvinder, der får foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge. Psykologhjælp kan ydes forud for abortindgrebet, når anmodning om tilladelse til indgrebet er fremsendt til abortsamrådet
 • Personer, der inden det fyldte 18 år, har været ofre for incest eller andre seksuelle overgreb
 • Personer over 18 år med let til moderat depression.
 • Personer, der lider af let til moderat angst, herunder let til moderat OCD, og er imellem 18 og 38 år.

Vi har en en bred erfaring med mange forskellige psykologiske problemstillinger. Vi tilbyder terapi og rådgivning hvor vi anvender en bred vifte af metoder alt efter problemstillingen og ofte kombinerer vi flere terapeutiske metoder. 

Vi tilbyder samtaler til personer mod egenbetaling med følgende problemstillinger:

 • Krise: Har du været udsat for et overfald, lider du eller nogen du holder af af svær sygdom, har du mistet nogen ved dødsfald, er dit parforhold gået istykker.  En krise kan  opstå på baggrund af mange årsager og give mange forskellige og nogle gange uventede og uforudsigelige symptomer. Det kan vise sig som søvnvanskeligheder, humørsvingninger, grådtendens, uro, rastløshed, uvirkeligheds fornemmelse m.m.
 • Stress:  Er du eller har du været overbelastet? Typiske symptomer på stress kan f.eks. være tendens til uventede grådanfald, rastløshed, uro, koncentrations besvær, men stress kan også forårsage også depressive symtomer og angst. Det kan være nødvendigt med hjælp til at forstå, hvad der sker og hvad der kan gøres ved det.
 • Depression: Lider du af tristhed, træthed  eller modløshed? Føles det hele uoverskueligt? Har du mistet livsglæden? Kniber det med koncentrationen? Har du svært ved at huske? isolerer du dig, fordi det er uoverskueligt at se andre mennesker? Så har du måske fået en depression.
 • Angst:  Har du hjertebanken, sveder du, ryster du, lider du af mundtørhed åndedrætsbesvær, har du smerter eller trykken i brystet, kvalme, svimmelhed m.m. så lider du måske af angst.
 • Sorg Har du mistet nogen og kæmper du med svære følelser på grund af tabet. og føler du dig fastlåst i sorgen.
 • Familieproblemer: Har du/I svært ved at kommunikere  med hinanden indbyrdes i familien. Er der konflikter, misbrug eller sygdom i familien.
 • Parforholdsproblemer: Har I problemer med kommunikationen, at tale sammen, konflikter, utroskab m.m.
 • Eksamensangst: lider du af eksamensangst i forbindelse med din uddannelse.
 • Præstationsangst: Lider du af præstationsangst i forbindelse med f.eks. uddannelse,  job eller andre former for præstationer.